Voorbij het gemiddlede Pon Jaarboek 2018

Voorbij het gemiddelde

Presentatie PON Jaarboek 2018

Over het algemeen gaat het goed met Brabant. Maar wat vertellen die gemiddelden nu eigenlijk? Wie en wat gaan er achter die gemiddelden schuil? En wat laten die gemiddelden níet zien? Voor ons een aanleiding om het jaarboek van 2018 te richten op juist die elementen die soms wat onderbelicht blijven: onderstromen in de Brabantse samenleving.

———————————————————————
Wanneer: donderdag 31 januari
Waar: Leharstraat 21, 5011KA, Tilburg.
——————————————————————–
14:30 uur: Welkom en voordracht door Onias Landveld, stadsdichter van Tilburg

15:00 uur: Creatief intermezzo

15:30 uur: Interactieve sessie over onderstromen

16:30 uur: Uitreiking jaarboek 2018

16:45 uur: Afsluiting en borrel
——————————————————————-

We belichten in ons jaarboek vier thema’s waarin we duidelijke onderstromen herkennen, maar er zijn er natuurlijk meer. We nodigen je graag uit om met ons mee te denken tijdens onze jaarboekpresentatie.

Tijdens de bijeenkomst presenteren we het jaarboek en gaan we samen met allerlei vertegenwoordigers van de Brabantse samenleving in gesprek over onderstromen in Brabant. Waar maak je je zorgen om? Of wat verdient juist extra aandacht? Ontmoet elkaar en kijk samen voorbij het gemiddelde.

Meer informatie:
Bo Broers
013 535 15 35
b.broers@hetpon.nl

WhatsHelp.io widget